Szczegółowe informacje

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Częstochowa
Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery

serdecznie zapraszają na
XXII Pielgrzymkę ZHP na Jasną Górę

19 – 21 maja 2017 r.
Klasztor o.o. paulinów na Jasnej Górze
Wpisowe 20 złotych

ZGŁOSZENIA -kliknij

Program dostępny pielgrzymki dostępny jest tutaj

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@pielgrzymka.zhp.pl